Staff Salary

 Remuneration- (Gross Salary for the month of MARCH 2016)

 

MR. D.K. GUPTA

92654

MRS. REKHA JOSHI

77609

MRS. SABIHA SHAIKH

69423

MR. V.K. PATHAK

73880

MR. S.M. SHUKLA

68632

MR. S.R. WATTMAWAR

64142

MRS. MADHUMITA DEB

61867

MR. R.B. PAUL

59215

MRS. RAJNI MISHRA

61867

MS. SUNITA SRIVASTAVA

61867

MR. MANISH KUMAR

51323

RASHMI SHUKLA

52292

MR. M.S. CHAUHAN

74209

MR. S.M. BHATT

72566

MR. D.N. TRIVEDI

57400

MRS. MANOJ PARMAR

0

MRS. GEETA VASAVA

56962

MRS, PRATIBHA MISHRA

54937

MR. VINAY DHANAVAT

60250

MR. A.B. MAKWANA

58580

MRS. RENU RAWAT

52864

MRS. SHIKHA SHARMA

61972

MR. DALIP SINGH

53083

MR. NAV RATAN SONI

51727

MR. B.T. GANVIT

60267

MR. R.B. SINGH

62722

MR. AMIT MISHRA

56939

MRS. M. DASHORA

62865

MRS. MAYA SAHA

53479

MRS. SAROJINI MISHRA

56874

MRS. S.P. KAUR

54387

MRS. INDU SINGH

53502

MRS. RENU YADAV

30135

MRS. RAMANJEET JOHAR

45690

MRS. SITA DINAKARAN

57218

MRS.UMA SHUKLA

53479

MRS. S.B. GAUR

42400

MRS. NIRMALA ROHILLA

53957

MR. PALAK M. K.

48197

MRS. BINDU B.

48197

MR. R.B. PARMAR

52738

MRS. DAKSHA MUKESH

50324

MRS. VANDANA KUMARI

40251

MRS. DIPMALA PATEL

45614

MR. VIKRAM R. PARMAR

45614

MRS. VIBHA AGGARWAL

38726

MR. L.J. MAYATRA

49598

MR. VIRENDRA KUMAR VERMA

29821

MR. S.R. CHAUHAN

31964

MR P. GANATRA

31028

 

2705307

  

VIDYALAYA TAN  NO. :  SRTK00478C

DDO REGISTRATION NO. UNDER NPS : VO 14327F